services_banner

Làm thế nào để công ty của bạn phát triển ổn định với mười năng lực cạnh tranh hàng đầu

Đối với bất kỳ công ty nào để phát triển bền vững và ổn định, nó phải trau dồi năng lực cạnh tranh cốt lõi của chính mình.

Năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp ban đầu được phản ánh ở các năng lực cụ thể. Năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp có thể được phân tích một cách đại khái thành mười nội dung trên cơ sở phân tích các biểu hiện cụ thể của nó, được gọi là mười năng lực cạnh tranh hàng đầu.

(1) Khả năng cạnh tranh ra quyết định.

Loại năng lực cạnh tranh này là khả năng của doanh nghiệp trong việc xác định các bẫy phát triển và cơ hội thị trường, đồng thời phản ứng kịp thời và hiệu quả với những thay đổi của môi trường. Nếu không có khả năng cạnh tranh này, năng lực cạnh tranh cốt lõi sẽ trở thành một tiêu chí. Khả năng cạnh tranh trong việc ra quyết định và quyền ra quyết định của doanh nghiệp có cùng mối quan hệ.

(2) Khả năng cạnh tranh của tổ chức.

Cạnh tranh trên thị trường doanh nghiệp suy cho cùng phải được thực hiện thông qua các tổ chức doanh nghiệp. Chỉ khi đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của tổ chức doanh nghiệp, mọi người làm mọi việc, biết tiêu chuẩn thực hiện tốt thì lợi thế hình thành do năng lực cạnh tranh quyết định mới không bị thất bại. Hơn nữa, quyền quyết định và quyền thực thi của doanh nghiệp cũng dựa vào đó.

(3) Khả năng cạnh tranh của nhân viên.

Phải có người lo các công việc lớn nhỏ của tổ chức xí nghiệp. Chỉ khi nhân viên có đủ năng lực, sẵn sàng làm tốt công việc, có tính kiên nhẫn và hy sinh thì họ mới có thể làm được mọi việc.

(4) Khả năng cạnh tranh của quy trình.

Quy trình là tổng thể các cách thức thực hiện công việc của từng cá nhân trong các tổ chức và vai trò khác nhau của công ty. Nó trực tiếp hạn chế hiệu quả và hiệu lực hoạt động của tổ chức doanh nghiệp.

(5) Văn hóa cạnh tranh.

Năng lực cạnh tranh văn hóa là lực lượng hội nhập bao gồm các giá trị chung, cách nghĩ chung và cách làm chung. Nó trực tiếp đóng vai trò điều phối hoạt động của tổ chức doanh nghiệp và tích hợp các nguồn lực bên trong và bên ngoài của nó.

(6) Khả năng cạnh tranh của thương hiệu.

Thương hiệu cần dựa trên chất lượng, nhưng chất lượng không thể tạo thành thương hiệu. Đó là sự phản ánh văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ trong tâm trí công chúng. Do đó, nó cũng trực tiếp cấu thành khả năng tích hợp các nguồn lực bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp.

(7) Khả năng cạnh tranh của kênh.

Doanh nghiệp muốn kiếm tiền, sinh lời và phát triển thì doanh nghiệp đó phải có đủ khách hàng chấp nhận sản phẩm và dịch vụ của mình.

(8) Khả năng cạnh tranh về giá.

Giá rẻ là một trong tám giá trị Các bác sĩ cho biết thêm:mà khách hàng tìm kiếm và không có khách hàng nào không't quan tâm đến giá cả. Khi chất lượng và tầm ảnh hưởng của thương hiệu ngang nhau, lợi thế về giá là khả năng cạnh tranh.

(9) Khả năng cạnh tranh của các đối tác.

Với sự phát triển của xã hội loài người ngày nay, cái thời mà cái gì cũng không cầu cứu và làm mọi việc trên đời đã trở thành dĩ vãng. Để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ giá trị gia tăng nhất và sự hài lòng về giá trị, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một liên minh chiến lược.

(10) Khả năng cạnh tranh sáng tạo của các phần tử lọc.

Trước hết chúng ta phải có sự đổi mới liên tục. Ai có thể tiếp tục tạo ra mánh khóe này trước, ai có thể bất khả chiến bại trong cuộc cạnh tranh thị trường này. Vì vậy, nó không chỉ là nội dung quan trọng của hỗ trợ doanh nghiệp mà còn là nội dung quan trọng của việc thực thi doanh nghiệp.

Nhìn chung, mười năng lực cạnh tranh chính này được thể hiện như là năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp. Phân tích dưới góc độ khả năng tổng hợp các nguồn lực của doanh nghiệp, việc thiếu hoặc giảm bất kỳ một trong mười khía cạnh năng lực cạnh tranh này sẽ trực tiếp dẫn đến sự suy giảm khả năng này, tức là sự suy giảm năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp. 


Thời gian đăng: 10-11-2020